Maxbo viser hvordan man bygger en garasje fra start til overlevering. Det er veldig viktig at alle hjørnene er 90 graders vinkel. Vi må finne lengden på diagonalen i garasjen. For å finne denne må vi bruke pytagoras sin gamle lære form. Summen av kvadratene på katene i en rettvinklet trekant = kvadratet på hypotenusen. Se videoen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *