Maxbo viser hvordan man bygger en garasje fra start til overlevering. Det er veldig viktig at alle hjørnene er 90 graders vinkel. Vi må finne lengden på diagonalen i garasjen. For å finne denne må vi bruke pytagoras sin gamle lære form. Summen av kvadratene på katene i en rettvinklet trekant = kvadratet på hypotenusen. Se videoen!

Tags :